V této sekci naleznete odborné informace o autoimunitním onemocnění zvaném roztroušená skleróza mozkomíšní. Články představují souhrn aktuálních poznatků o nemoci, její diagnostice, příčinách, příznacích a moderní medikamentózní i rehabilitační léčbě. 

Jako základní příručku o roztroušené skleróze doporučujeme knihu Roztroušená skleróza v praxi z pera přední neuroložky prof. Evy Havrdové a kolektivu autorů, vydané v nakladatelství Galén v roce 2015. Využijí ji zejména pracovníci MS center pro léčbu roztroušené sklerózy, zdravotníci, sestry či ošetřovatelé pečující o nemocné s roztroušenou sklerózou. Publikace slouží jako základ vzdělávacího programu pro specializované RS sestry.

Roztroušená skleróza mozkomíšní co by měl nelékař vědět?

"Roztroušená skleróza je chronické onemocnění postihující centrální nervový systém. Neléčené onemocnění způsobuje v průběhu 10–20 let závažnou invaliditu u většiny pacientů. Díky včas nasazené moderní léčbě je možno průběh nemoci u velké části pacientů podstatně ovlivnit. Nemoc zasahuje do různých oblastí života pacienta a správná pomoc tedy vyžaduje spolupráci nejen lékařů, ale celé řady dalších odborníků," píše na úvod svého článku lékařka Dana Horáková z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Více