Naše poslání

Posláním nadačního fondu je

 

... ulehčit přítomnost pacientům s roztroušenou sklerózou formou podpory komplexní a kvalitní rehabilitační péče ve specializovaných centrech,

... dát jim šanci na lepší budoucnost podporou vědy a výzkumu nejen v podobě registru ReMuS, který se uplatní při výzkumu onemocnění i při vývoji nových léků,

... zlepšit pohled na minulost pomocí osvětové činnosti.

"Minulost se mění podle přítomnosti. Změní-li se přítomnost, změní se i náš pohled na minulost."
Bohuslav Martinů


O Nadačním fondu IMPULS

 

Nadační fond IMPULS (NFI) je nezávislá nestátní nezisková organizace.

Vznikla 6. dubna 2000 jako první neziskový subjekt, který se zaměřil na pomoc nemocným s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS, sclerosis multiplex).

Nadační fond financuje projekty v oblasti výzkumu, vědy a terapie roztroušené sklerózy. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti.

Pomoc nadačního fondu je dlouhodobá, financované projekty přináší trvalou hodnotu. Největší důraz klade na transparentní využití svěřených prostředků a jejich přínos pro co nejvyšší počet pacientů.

Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů.

Spolupracuje se Sekcí klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti ČLS JEP a řadou uznávaných odborníků a lékařů.

Je členem Asociace nadačních fondů při Fóru dárců a držitelem Známky kvality Fóra dárců.