Nadějné léky v klinickém testování

U části nemocných se předpokládá účast patogenních protilátek na patogenetickém procesu u roztroušené sklerózy. Logickou cestou léčby je proto likvidace buněk, které mají potenciál vyzrát v buňky vytvářející protilátky (plasmocyty).

Ve výzkumu roztroušené sklerózy se pracuje s variantou monoklonální protilátky daclizumab. Ten u pacientů, kteří mají dobrou terapeutickou odpověď, zvyšuje počet přirozených zabíječů (NK buněk), kterých mají pacienti s roztroušenou sklerózou nedostatek. Daclizumab je podáván jednou měsíčně podkožní injekcí. Může být zvýšen počet infekcí, mohou se objevit závažné kožní reakce. Je třeba monitorovat krevní obraz i jaterní funkce.

V klinickém testování je řada dalších léků, které působí podobně jako fingolimod.