Alternativní léčba roztroušené sklerózy

Alternativní medicína používá jiné diagnostické a léčebné metody než medicína klasická.

 

Ta své poznatky odvozuje z biologie, anatomie a patologie a léčbu řídí podle farmakologických vlastností látek, které se do praxe zavádějí podle jejich účinnosti ověřené v klinických studiích.

To je pravda trochu diskutabilní, protože tyto léky nemají v praxi nikdy stejný účinek u všech nemocných, což je dáno genetickým uspořádáním individuálních nemocných. Klasická medicína může být laiky kritizována i proto, že se často zaměřuje na jeden nemocný orgán, jakoby neviděla člověka v jeho celistvosti. To ale není záležitost vlastní klasické medicíny jako takové. Je to věcí přístupu lékaře k pacientovi, ale také přístupu nemocného k sobě samému a své nemoci. Ten by měl přijmout zodpovědnost za své zdraví a aktivně přistupovat k jeho ovlivňování.

Mnohé metody alternativní medicíny fascinují lidi tím, že nabízejí zázrak, vyléčení, aniž by od pacienta požadovaly něco jiného než dodržování určitých rituálů. Některé vysvětlují mechanismy účinku jejich působení na základě působení tajemných sil, proudění, apod. Dlouhodobé onemocnění, jehož průběh kolísá může často vést k beznaději a tendence věřit v možnost zázračného vyléčení. Takový člověk je ochoten obětovat vše. Zde bychom při výběru alternativního způsobu léčby doporučovali být velmi obezřetní.

Vzhledem k velkému množství možných příčin vzniku onemocnění by jeho ovlivňování mělo být komplexní, včetně úpravy dietních návyků, harmonizace atd., což mnohé alternativní způsoby nabízejí.

Očekávání a naděje vede v mozku k vyplavování látek (nervových přenašečů), které stimulují organismus. Jejich vliv na imunitní systém je pozitivní, žádoucí.

Některé metody mohou pacientovi poskytnout také psychickou stabilitu a většinou od něj nevyžadují, aby se vzdal léků klasické medicíny. Čínská nebo ajurvédská medicína s tradicí mnoha staletí mohou doplnit klasickou léčbu, pokud nemocnému přinesou úlevu. Jsou však metody, které pacientovi vysvětlí, že právě léky klasické medicíny jsou tím, co poškozuje jeho zdraví a že je nutno je především přestat používat. Před těmito metodami je třeba bez jakéhokoli zastírání varovat.

Každý pacient by si měl být vědom, že použití metod alternativní medicíny nezakládá žádnou právní odpovědnost toho, kdo touto metodou léčí. Na rozdíl od zdravotníků. 

Některé prostředky, které nepatří ke standardní léčbě, ale které vzbuzují podle některých zpráv určité naděje, pravděpodobně prokáží svou účinnost, alespoň pro některé symptomy choroby. Je také nutno upozornit na nebezpečí spojená se soukromým experimentováním. Efekt jednak není ověřen, jednak může dojít ke zhoršení psychických problémů místo k jejich odstranění.

Dobrý léčitel může psychoterapeuticky působit na pacienta tak, že ho pozitivně nasměruje, motivuje k tomu, aby se sebou začal něco dělat. Poctivě je nutno přiznat, že na to většinou lékař nemá čas.