Potkalo se tělo s duší

Projekt komunitních setkání Potkalo se tělo s duší probíhá kontinuálně pod vedením týmu zkušených terapeutů MS Centra při NK 1. LF UK a VFN v Praze a externích lékařů za podpory NF IMPULS od října 2011.


Cílem programu je prostřednictvím vybraných typů rehabilitace naučit pacienty lépe chápat propojení těla a duše, zvýšit jejich self-efficacy (pro tento termín bohužel neexistuje vystihující český překlad, proto používáme originální termín; do češtiny se jen výjimečně překládá například jako vnímání vlastní účinnosti, vnímaná osobní účinnost), nastartovat odpovídající zdravotní styl, naučit je pracovat se symptomy onemocnění, zvýšit efektivitu léčby a oddálit invaliditu.

Přestože mají lidé s roztroušenou sklerózou dnes k dispozici kvalitní moderní léky, které jim pomáhají nemoc stabilizovat, stále více se ukazuje, že je nutné tuto léčbu doplnit aktivním přístupem sama k sobě.

Moninec 032016 002S pomocí různých rehabilitačních technik mohou nemocní sami ovlivnit průběh onemocnění. Zatímco ambulantní rehabilitační programy jsou výhodné pro svoji pravidelnost a dlouhodobost, intenzivní vícedenní (či víkendový) pobyt jim pomáhá zkrátit dobu terapie s daleko vyšším účinkem.

Víkendové terapeutické pobyty 2022


Program Potkalo se tělo s duší probíhá formou třídenních pobytů s cca 16 účastníky.

Ve třech cyklech se střídají 4 lektoři, kteří mají na starosti vedení pohybových a psychoterapeutických skupin, arteterapii, cvičení, fyzickou rehabilitaci, muzikoterapii či taneční terapii.

Do čtvrtého cyklu je od roku 2017 nově zařazena bioenergetika a psychoterapie zaměřená na tělo včetně bioenergetického cvičení.


DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM ZA PODPORU

   

Partner programu Koloběh života 2021: 

teva transparent          Novartis PARTNER

 

Partner programu Já a moje nemoc 2021:

Novartis PARTNER

 

Partner 2018:

Sanofi Genzyme HLAVNI PARTNER

Partner 2017:

Roche pant c 10