Kde pomáháme

Věda, výzkum, terapie a osvěta roztroušené sklerózy.


  1. Terapie a rehabilitace
  2. Rehabilitační pomůcky a vybavení
  3. ReMuS - Registr pacientů
  4. Věda a výzkum
  5. Osvěta a vzdělávání

rehabilitace VFN 444x330TERAPIE A REHABILITACE

Při léčbě roztroušené sklerózy se používá celá řada léků. I když nemoc zcela vyléčit nedokáží, umí zpomalit její postup. Léčba je nejúčinnější v počátku. Čím více se oddaluje, tím jsou její účinky nižší. Součástí komplexní léčby je i speciální rehabilitace, která pomáhá bojovat s příznaky nemoci a pozitivně ovlivňuje celkovou kvalitu života nemocných. Jde zejména o fyzioterapii, psychoterapii, kognitivní a neuropsychologický trénink. Náklady na tuto péči jsou však vysoké a veřejné zdroje nedostatečné. 

Nadační fond zvolil jako cestu podpory MS centra, kterými projdou ročně stovky pacientů. V rámci svých možností v nich hradí pacientům zkušené fyzioterapeuty a psychoterapeuty, ke kterým chodí pacienti zdarma na skupinovou a individuální terapii, nebo přispívá na vybrané speciální rehabilitační programy. Není to snadná cesta, je to velký a dlouhodobý závazek. Závazek vůči pacientům i terapeutům. Obracíme se proto i na Vás.

Za 15 let existence nadační fond věnoval na komplexní terapii nemocných s roztroušenou sklerózou 7 421 052 Kč. 

Pomozte i Vy udržet kvalitní a plnohodnotný život pacientům s RS co nejdéle.
Přispějte na terapii roztroušené sklerózy.

Bankovní spojení
Komerční banka, a. s.
Běžný účet: 19-2833670227/0100
VS: 20150005 


pomucky VFN 444x330REHABILITAČNÍ POMŮCKY A VYBAVENÍ

Drtivá většina nemocných se svoji diagnózu dozví z úst neurologů v odborných ambulacích, tzv. MS centrech. Ta byla zřizována postupně od roku 1996, nyní se v nich léčí většina nemocných s roztroušenou sklerózou. Oproti vyspělým zemím však tato centra stále nejsou dostatečně finančně podporována, často zde chybí moderní léčebné přístroje i samotné vybavení. 

Díky Vašim darům a výtěžkům benefičních akcí jsme za 15 let naší práce vydali na vybavení center a léčbu 4 267 192 Kč. MS Centra a jiné organizace, kde se léčí pacienti s roztroušenou sklerózou (např. Domov sv. Josefa v Žirči), si tak mohla pořídit nová infuzní křesla, moderní polohovací lůžka, celoplošná transportní zařízení pro pohyb těžce invalidních pacientů, špičkové lékařské přístroje (GAITRite a Spectralis) a řadu pomůcek pro fyzioterapii a ergoterapii.

Pomozte i Vy  pořídit chybějící vybavení a zlepšit tak úroveň péče o nemocné s roztroušenou sklerózou.

Bankovní spojení
Komerční banka, a. s.
Běžný účet: 19-2833670227/0100
VS: 20150004


remus seminar 444x330REMUS – REGISTR PACIENTŮ S RS

Roztroušená skleróza je komplikované onemocnění, na které zatím není znám lék, který by ji vyléčil. V zahraničí se nové účinné léky testují neustále. Česká republika potřebuje naléhavě kvalitní data o nemoci a její léčbě z reálné praxe, díky kterým by se nové léky dostaly k našim pacientům co nejdříve. Až do roku 2013 celostátní registr v České republice ale chyběl.

Z podnětu lékařů i samotných pacientů na sebe proto vzal Nadační fond IMPULS nelehký úkol – stal se provozovatelem a zároveň správcem jednotného celostátního registru. Úkol to byl nelehký nejen pro svůj velký rozsah, ale i značnou finanční náročnost. Aby přinesla kýžený efekt, musí se data sbírat a analyzovat dlouhodobě. Což je závazek velmi náročný. Nebot jen s pomocí spolehlivého a dlouhodobě fungujícího jednotného registru je možné medicínský výzkum posunout dál.

30.6.2016 se do registru zapojilo již 8 353 pacientů z celé republiky, tedy více než polovina z předpokládaného počtu všech pacientů s RS. Děkujeme všem, kteří jej jakkoliv podpořili. Více o registru se dozvíte na těchto stránkách.

Chcete i Vy zlepšit úroveň zdravotní péče a přispět k vývoji nových léků? Pomozte financovat jediný celostátní Registr pacientů s roztroušenou sklerózou u nás. 

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
Běžný účet: 2600340999/2010


vyzkum spectralis 444x330VĚDA A VÝZKUM

I přes velké pokroky v medicíně v posledních letech stále neznáme lék, který by roztroušenou sklerózu vyléčil. Ve spojení s lékařskými kapacitami sledujeme nejnovější světové výzkumy a zasazujeme se o jejich aplikaci do českého prostředí. Přispíváme na vybavení vědeckých pracovišť, podporujeme analýzy klinických dat v rámci vědeckých studií, sbíráme data pro medicínský výzkum. 

Na vědeckovýzkumné účely jsme vydali za dobu své existence částku 9 287 940 Kč, tedy 43% všech svých nadačních příspěvků. Svým darem pomůžete k vývoji nových léků a léčebných metod i Vy.

Podpořte vědecké práce a výzkumné studie, které zkoumají příčiny, průvodní jevy onemocnění či účinky nových preparátů. 

Bankovní spojení

Komerční banka, a. s.
Běžný účet: 19-2833670227/0100
VS: 20150002


osveta akce mars 444x330OSVĚTA A VZDĚLÁNÍ

Že je roztroušená skleróza o zapomínání? Nebo že s roztroušenou sklerózou musíte skončit na vozíku? .... Také jste se ve svém okolí setkali s podobnými polopravdami a mýty? Je Vám nepříjemné mluvit o tom, co nemoc vnáší do Vašeho každodenního života? Máte strach z nepochopení či odsouzení? Tuto situaci lze změnit k lepšímu. Právě to je naším úkolem. Všechny osvětové kampaně Nadačního fondu IMPULS mají jeden hlavní společný cíl – rozšířit povědomí o onemocnění mezi širokou veřejností, vyvrátit zažité nepravdy o nemoci, napomoci k přijetí lidí s touto nemocí takových, jací jsou. Tedy i s hendikepem.

Naším úkolem je aktivně pracovat s médii, podporovat odborníky v publikační práci a vzdělávání. Jsme pořadatelem prestižního vědeckého sympózia Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny či cvičebního maratonu MaRS. Vydáváme informační letáky a publikace. Spolupracujeme na dobročinných aktivitách se studenty a různými komunitami, motivujeme mladé lidí k solidaritě a společenské odpovědnosti. A snažíme se motivovat samotné pacienty k aktivnímu přístupu k nemoci, dodávat jim a jejich blízkým odvahu, optimismus a vůli přijmout nemoc do svého života a nebát se splnit si své cíle. Chcete nám v tom pomoci?

Uvítáme jakýkoliv finanční dar. Vaše firma, zaměstnavatel či například sportovní klub se mohou stát partnerem našich akcí nebo nám věnujte svůj čas a zkušenosti jako dobrovolník. 

Bankovní spojení
Komerční banka, a. s.
Běžný účet: 19-2833670227/0100
VS: 20150001