Existuje prevence?

Dosud bohužel nejsou známy žádné prověřené možnosti primární prevence, tedy strategie, které mají za cíl předcházet vzniku onemocnění.


Sekundární prevence

Nejčastější příčinou vzplanutí roztroušené sklerózy nebo jejího zhoršení jsou stavy oslabení organismu, jako je tomu např. při respiračních či jiných infekcích.

Především virové infekty jsou spojovány jak s objevením se prvních příznaků, tak se znovuvzplanutím choroby, zřejmě pro svou schopnost aktivovat nespecificky imunitní systém. Prevence infekcí racionálním chováním v rizikových obdobích je základním opatřením, případně virózám předcházíme preventivním podáváním antivirotik.

V případě infekčního onemocnění je nutný klidový režim, důsledné snižování teploty a včasné nasazení antibiotik k zabránění bakteriální superinfekce na oslabených sliznicích. Při opakovaných infekcích je pak na místě ve spolupráci s imunologem podávání intramuskulárních imunoglobulinů, většinou po 2-3 týdnech.

Rovněž dlouhodobý stres, operační zátěž v souvislosti s celkovou anestezií či očkování představují pro organismus velkou zátěž. Očkování není obecně doporučováno pro riziko aktivace imunitního systému a možnost vzniku ataky. U žen mají velký vliv změny hormonální – porod a především poporodní období, menarche či menopauza představují z hlediska zhoršení RS riziková období.

Velmi důležitými opatřeními jsou péče o fyzickou a psychickou kondici, nácvik strategií zvládajících stres, nepřetěžování organismu a případná úprava pracovních podmínek.

Zásadní z hlediska zabránění zhoršení stavu je včasné zahájení imunomodulační léčby, při jejím nedostatečném efektu pak eskalace terapie.

Onemocnění není nakažlivé.