Základní informace

Nadační fond IMPULS (NFI) vznikl 6. dubna 2000 jako první neziskový subjekt specializující se na pomoc nemocným s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS, sclerosis multiplex). 


Finanční prostředky směřuje do projektů v oblasti výzkumu, vědy a terapie roztroušené sklerózy. Přispívá zejména na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, věnuje se podpoře vzdělávání a osvětové činnosti.

Pomoc nadačního fondu je dlouhodobá, financované projekty přináší trvalou hodnotu. Největší důraz klade na transparentní využití svěřených prostředků a dosah na co nejvyšší počet pacientů.

Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU je zřizovatelem celostátního Registru pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS), jeho financování zajišťuje z vlastních zdrojů.

Spolupracuje se Sekcí klinické neuroimunologie a likvorologie České neurologické společnosti ČLS JEP a řadou uznávaných odborníků a lékařů.

Je členem Asociace nadačních fondů při Fóru dárců a držitelem Známky kvality Fóra dárců.


Posláním nadačního fondu je

ulehčit přítomnost pacientům s roztroušenou sklerózou formou podpory komplexní a kvalitní rehabilitační péče ve specializovaných centrech,

dát jim šanci na lepší budoucnost podporou vědy a výzkumu nejen v podobě registru ReMuS, který se uplatní při výzkumu onemocnění i při vývoji nových léků,

zlepšit pohled na minulost pomocí osvětové činnosti.

Minulost se mění podle přítomnosti. Změní-li se přítomnost, změní se i náš pohled na minulost.

Bohuslav Martinů