Oslavte společně s námi Den dárců

Na úterý 29. listopadu vyhlásila Nadace rozvoje občanské společnosti spolu s Fórem dárců pilotní ročník oslavy dárcovství v České republice. 

K historicky prvnímu Dni dárců se připojuje i Nadační fond IMPULS a děkuje všem, kteří se podílejí na financování projektů pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Podpořte myšlenku akce společně s námi a pomozte nám překročit rekordní rok 2013.

Do konce letošního října jste nám již věnovali krásných 488 121 korun, z nichž financujeme dlouhodobé projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie pacientů s roztroušenou sklerózou (např. Potkalo se tělo s duší, Vaše symptomy, Psychoterapie do každého centra nebo Cvičíme s IMPULSem). Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na této úžasné částce podíleli a přispěli byť třeba jen minimálně prostřednictvím dárcovské SMS.

Zároveň věříme, že se letos ještě podaří překonat rekord z roku 2013, kdy jsme od fyzických osob obdrželi celkem 643 221 Kč. Nejvíce prostředků přitom přibylo v prosinci, který je celosvětově nejsilnějším měsícem v oblasti dárcovství - na toto období připadá 31 procent z celkového ročního celosvětového objemu darů. Také proto je Den dárců neboli Giving Tuesday vyhlášen právě na konec listopadu.

„Smyslem Dne dárců je upozornit širokou veřejnost a média na oblast dárcovství u nás, ukázat jeho výsledkya poděkovat všem dárcům,“ vysvětluje výkonná ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová důvody vzniku akce. V úterý 29. listopadu se navíc bude konat tradiční Dárcovský summit a budou předány Ceny Fóra dárců 2016. Podrobný program a bližší informace najdete na stránkách www.donorsforum.cz.

„Nadační fond IMPULS se rozhodl připojit k oslavám dárcovství v České republice a podporuje všechny aktivity spojené se Dnem dárců. Naše pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou by bez pravidelných dárců nebyla možná. Vážíme si všech, kteří se podílejí na lepších podmínkách pro pacienty s RS, a doufáme, že dárců bude přibývat,“ říká předsedkyně správní rady Nadačního fondu IMPULS Kateřina Bémová.

Oslavte Den dárců společně s námi - dejte ve správnou chvíli správný impuls!

Přispět můžete libovolným příspěvkem na účet 19-2833670227/0100 nebo zasláním dárcovské SMS – jednorázově ve tvaru DMS IMPULS na tel. 87777 či celoročně ve tvaru DMS ROK IMPULS na tel. Č. 87777. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Darujte lidem s roztroušenou sklerózou šanci na lepší život!