Koncert pro dvacet tisíc příběhů roztroušené sklerózy

První dáma české violy Kristina Fialová si opět po roce zve hosty, aby benefičním koncertem podpořili pacienty s RS.


Výtěžek večera, který bude 20. dubna od 19 hodin z pražského Emauzského kláštera živě přenášet TV Noe, uhradí lidem s nevyléčitelnou nemocí nezbytnou psychoterapeutickou péči. Koncertem provede moderátorka Barbora Černošková. Záštitu nad akcí převzal senátor Pavel Fischer, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. 

Benefiční koncert, díky kterému je hrazena psychoterapie v RS Centru ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí v Praze, pořádá Nadační fond IMPULS již pošestnácté. „Příznivému průběhu nemoci se dá obrovsky pomoci psychickou vyrovnaností, eliminací stresu a pohodou,“ vysvětluje potřebnost psychoterapeutů Kateřina Bémová z NF IMPULS. „Podpořte Annu, která zůstala s dvěma dětmi sama, Jirku, který se s nemocí rve jako lev, Pavlu, která s úsměvem zdolává překážky dané nemocí, nebo Kateřinu a její dceru, která si musí píchat injekce. Podpořte další rodiče, jejichž děti v posledních letech přišly domů s diagnózou RS. Podpořte koncert pro dvacet tisíc příběhů,“ vyzývá.

Již šestým rokem je patronkou koncertu přední česká violistka Kristina Fialová. Rozmanitý hudební program tentokrát připravila společně s houslistou Romanem Patočkou, klavíristou Adamem Skoumalem a violoncellistou Petrem Nouzovským. V jejich podání zazní skladby od Johanna Sebastiana Bacha, Clauda Debussyho či Sergeje Prokofjeva, autorem jednoho z děl je také pianista Adam Skoumal. Večer rovněž zpestří dvě předtočené skladby, které nazpívali chlapci Francisco Alvarez Nava a Josue Alvarez Nava.

„Poslední rok byl velmi náročný pro všechny z nás. Nemůžeme ale zapomínat na ty, kteří potřebují pomoc i mimo aktuální pandemii, proto mám velkou radost, že i letos máme možnost uspořádat benefiční koncert pro NF IMPULS díky přímému přenosu TV Noe. Společně s mými skvělými kolegy Romanem Patočkou, Petrem Nouzovským a Adamem Skoumalem jsme si připravili pestrý program pro naše posluchače, se kterými se tak setkáme alespoň přes televizní obrazovky,“ říká Kristina Fialová.

Stáhněte si PROGRAM.

Na psychoterapeutickou péči, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, bude moci možné přispět pomocí DMS či prostřednictvím portálu Darujme.cz. „Pomozte lidem s nevyléčitelnou nemocí, kteří se nevzdali, kteří se nevzdávají. Letošní koncert věnujeme všem, kteří kráčejí po společné cestě fantazie, prožitku a pochopení. Všem, kteří hledají inspiraci, dokáží probudit své emoce a pomoci dosáhnout společného cíle,“ dodává Kateřina Bémová.

Přispět můžete také dobrovolným příspěvkem na náš transparentní účet 8888999000/2010 (VS: 201500051) nebo přímo pomocí tohoto QR kódu:

QRkod koncert

 

KlasikaPlus LOGO rozsirene 535x200