Roztroušeně společně na startovní čáře

Nový projekt registru ReMuS "Roztroušeně společně" se zaměří na poznání pacientů mimo RS centra.


Ve spolupráci s místními pobočnými spolky pacientské organizace Unie Roska připravuje tým registru ReMuS projekt s názvem "Roztroušeně společně". Jeho cílem je pozvat ke spolupráci s registrem ReMuS pacienty, kteří nejsou léčeni v páteřních RS centrech.

V budoucnu mohou výsledky projektu napomoci ke zpřístupnění nových typů komplexní léčby právě těm, pro něž do nedávné doby nebyla žádná z moderních terapií vhodná. První výsledky projektu můžeme očekávat na konci příštího roku. 

Jménem Nadačního fondu IMPULS, zakladatele registru ReMuS, děkujeme každému, kdo se do projektu Roztroušeně společně zapojí nebo jej podpoří. Věříme, že je dalším užitečným střípkem do mozaiky aktivit za lepší budoucnost pacientů s RS v České republice.