Tisková konference registru ReMuS

Připojte se k tiskové konferenci Registru pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS.


V současné době, která je zvláštní a neobvyklá, se vytrácejí zvyklosti a pravidla, podle kterých jsme naučeni určovat svůj životní rytmus.  Pevně věříme, že se blíží čas, kdy se vše vrátí do našich vžitých kolejí a všichni znovu najdeme svoje pevné opěrné životní body.   

Dovolte nám přispět naší tradiční tiskovou konferencí k upevnění jistot, které všichni ke spokojenému životu potřebujeme. Tiskovou konferenci každoročně pořádáme již od roku 2013 a zveřejňujeme na ní nejen nejnovější výsledky registru pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS, který v současné době patří mezi pět nejlepších v Evropě. Data zveřejňujeme ke Světovému dni roztroušené sklerózy, který připadá na poslední květnovou sobotu. 

Témat, kterých se naše tisková konference dotýká, je několik. Přijměte prosím pozvání do virtuálního světa sociálních médií, ve kterém o aktuálních tématech hovoří ti, kteří je velmi dobře znají. Bude nám radostí, pokud se naší tiskové konference zúčastníte a během 38 minut se dozvíte vše podstatné a aktuální ze světa roztroušené sklerózy. 

V sérii videí této virtuální tiskové konference se dotýkáme zejména témat v souvislosti s bezpečností léčby roztroušené sklerózy.

Téma farmakovigilance, které mnohým může znít tajemně, přiblíží celoživotní popularizátorka oblasti léčby roztroušené sklerózy prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., vedoucí největšího RS centra v České republice. 

Bezpečnosti léčby a sběru souvisejících dat popovídá lékařka, která se roztroušenou sklerózou zabývá téměř tři dekády, doc. MUDr. Dana Horáková, PhD. 

Nejaktuálnější data z registru pacientů s roztroušenou sklerózou ReMuS představí Mgr. Jana Vojáčková, MBA.,  projektová ředitelka registru a také spoluautorka tohoto projektu. 

S několika vřelými slovy se připojí i poslanec Parlamentu České republiky, MVDr. Pavel Bělobrádek, PhD., MPA, který nad registrem drží ochrannou ruku již od jeho vzniku.

Děkujeme všem, kteří nám svojí podporou umožnili pokračovat v tradici tiskových konferencí. Přejeme Vám především mnoho zdraví a optimismu.

Váš Nadační fond IMPULS
www.multiplesclerosis.cz

loga TZremus