Světový den RS: Každý den přináší nové výzvy, které potřebují nová rozhodnutí

Světový den RS si připomněli pacienti sázením slunečnic, koncertem nebo plavbou.


Sázení slunečnic, Den otevřených dveří RS centra na Karlově náměstí, plavba lodí po Vltavě, koncert tria Michala Prokopa, to jsou jen některé z aktivit, s kterými se připojily pacientské organizace ke Světovému dni roztroušené sklerózy v České republice. Letos připadl na 30. května, ale první happening se konal již 23. května 2018. 

Světový den roztroušené sklerózy organizuje mezinárodní federace - MS International Federation - a každý rok vyhlašuje společné téma. „Buďme si blíž“, letošní motto tohoto dne s tématem „Výzkum“ se úzce dotýká dlouholeté činnosti NF IMPULS.  Smyslem celosvětové výzvy je propojení lidí, kterým jde bok po boku životem roztroušená skleróza, se všemi, kdo pomáhají bojovat s doposud nevyléčitelným onemocněním. Těch, kdo se zabývají výzkumem, vědců, odborníků z farmakologie, lékařů, ale i studentů, zdravotních sester, fundraiserů, dobrovolníků a celé té rozmanité skupiny soustředěné kolem roztroušené sklerózy.

V rámci Světového dne RS se po České republice konala celá řada podpůrných akcí se společným jmenovatelem. Všechny akce byly nejen navzájem sdílené, ale také propojené, byly součástí společné platformy pacientských organizací a odborníků, přátel a rodinných příslušníků a samozřejmě nemohl chybět ani NF IMPULS.

Ve dvanácti městech České republiky se připojili regionální pacientské organizace a přátelé k akci Rozsviťme Českou republiku. Lidé sázeli slunečnice jako symbol naděje a optimismu. Psychika totiž hraje v léčbě roztroušené sklerózy důležitou roli. Cílem bylo podpořit pacienty a zároveň upozornit na tuto nemoc, o které bohužel stále panuje mnoho mýtů. Osvěta a širší povědomí o nemoci má přispět i k rychlejší diagnostice, protože včasné zahájení léčby je u roztroušené sklerózy stěžejní.

Tým RS Centra ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Karlově náměstí připravil ve spolupráci s NF IMPULS a MS Rehab ke Světovému dni RS Den otevřených dveří, přednášky, ukázky cvičení, sociální poradenství, diskuze s pacienty například o depresích, zdravém životním stylu a sexualitě, to vše ve vztahu k RS.

Děkujeme všem partnerům, kteří podpořili akce tolik důležité zejména pro mladé lidi, nově diagnostikované (a nejenom) pacienty s roztroušenou sklerózou.


Partneři