Odešla legenda sounáležitosti lidí s roztroušenou sklerózou

V pátek 15. prosince zemřel Jaroslav Zika, jeden ze zakladatelů NF IMPULS a zakladatel sítě Rosek v ČR.


"Věřím, že fantazie je silnější než vědění. 
Že mýty mají větší moc než historie. 
Že sny jsou mocnější než skutečnost.
Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností. 
Že smích je jediným lékem na zármutek. 
A věřím, že láska je silnější než smrt." 

Jaroslav Zika byl žijící legendou aktivit pacientů s RS a budovatelem jejich společné platformy. Od počátku svého onemocnění se angažoval v pomoci ostatním pacientům, v roce 1992 založil Unii Roska, která sjednotila v té době již existující organizace.

Stál rovněž u zrodu časopisu Roska, inicioval vznik Národního dne RS a zahájil tradici konferencí Místo pro kvalitní život s RS. Zasloužil se také o rozvoj zahraniční spolupráce Unie Roska a členství v mezinárodních organizacích MSIF a EMSP.

Vedle svých aktivit spojených s Roskou pracoval 5 let v prezidiu České rady humanitárních organizací a působil i v Národní radě osob se zdravotním postižením ČR. V roce 2001 byl zakladatelem Nadačního fondu IMPULS na podporu léčby, výzkumu, osvěty RS a v roce 2007 Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

V roce 2001 byl oceněn cenou ministra zdravotnictví ČR za zásluhy o pomoc zdravotně postiženým. Byl několikrát nominován na Wolfensohnovu cenu MSIF, v roce 2010 získal historicky první cenu Unie Roska za pomoc nemocným roztroušenou sklerózou. Během letošního Světového dne RS byl oceněn velkým perníkovým srdcem za obětavou a dlouhodobou práci pro Rosku.

V roce 2007 byl jako první z nemocných jmenován MSIF světovou osobností měsíce, je zařazen v encyklopedii Who is Who (Kdo je kdo) mezi 5 000 nejvýznamnějších osobností ČR. V roce 2007 odstoupil ze zdravotních důvodů z funkce prezidenta Unie Roska a stal se jejím čestným předsedou. Nadále působil jako předseda Rosky Praha. I přes pokročilý stav své nemoci byl činný do konečných okamžiků svého života. Jeho poslední vzkaz zní: "Měl jsem vás všechny moc rád."

V článku byly použity informace z webových stránek Medical Tribune.